Extrakce zlomených mléčných zubů

Fraktury (zlomeniny) mléčných zubů jsou téměř vždy traumatického původu. Mléčné zuby jsou delší a křehčí než zuby trvalé a díky tomu k frakturám predisponované. Nejčastěji vznikají při kousání do trvdých předmětů (např. kamenů), po pádu nebo srážce s autem. Dřeňová dutina se otevře skoro vždy a proto je terapií volby extrakce. Tím se eliminuje bolestivost a potenciální infekce zubu mléčného i trvalého.


Pacient č.1 – fotografie


Pacient č.2 – fotografie