Endodoncie

Nejčastější indikací k provedení ošetření kořene jsou staré fraktury zubů, kde je pulpa již změněna (zánět pulpy, nekróza pulpy, periapikální proces…). K tomuto ošetření se přikláníme u strategicky významných zubů. U psa špičáky (přirovnáno k uchopovací schopnosti palce a ukazováčku u lidí), 4. premolár horní čelisti a 1. molár spodní čelisti. Ztráta spodního špičáku u psa má za následek vypadávání jazyka na danou stranu.

Endodonticky ošetřený špičák psa