Vady skusu

K nejčastějším malokluzím patří chybné postavení spodních špičáků u psa. Často dochází k traumatizaci horní čelisti. Metodu ošetření volíme dle posouzení vkusu spodního špičáku do horního patra. U koček jsou tyto abnormality ojedinělé.

Indikací k těmto ošetření jsou zdravotní důvody. Zamezení bolesti vznikající při poškozování měkkých tkání a skloviny.


Pacient č.1 – krátká spodní čelist (podkus), spodní špičáky zraňují horní patro, zkrácení levého spodního špičáku, gingivoplastika na pravé horní čelisti


Pacient č.2 – chybné postavení horního špičáku, poškozování skloviny, ortodontická léčba (rovnátka)