Extrace perzistentních mléčných zubů

Nejčastější příčina zadrženého (retinovaného) zubu je nesprávná cesta prořezávání trvalého zubu. Když se trvalý zub prořezává, vytváří tlak na zub mléčný, dojde k resorbci jeho kořene a jeho vypadnutí. Pokud se tak nestane, měl by být mléčný zub extrahován.

Pacient č.1 – fotografie

Pacient č.2 – fotografie

Pacient č.3 – fotografie

Pacient č.4 – fotografie